Konferencja „Gospodarka społeczna w rozwoju lokalnym”

Opublikowane Listopad 30, 2013 | 0 komentarzy

W imieniu Gminy Leśna i Fundacji na rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i Ekologicznych z Wolimierza, serdecznie zapraszamy na konferencję, której celem jest dostarczenie wiedzy i inspiracji przedstawicielom administracji samorządowej, radnym, sołtysom, organizacjom pozarządowym i lokalnym przedsiębiorcom na temat metod i szans rozwoju lokalnego dzięki instrumentom gospodarki społecznej (ekonomii społecznej). Konferencja odbędzie się 10 grudnia 2013 r. w Domu Kultury w Leśnej.

Zaproszeni specjaliści, zaprezentują zarówno nowe pomysły na rozwój aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, szczególnie w perspektywie finansowania UE 2014-2020, jak i praktyczne, już działające rozwiązania mające znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego gmin i wsi.
Wraz z prelegentami chcemy odpowiedzieć między innymi na takie pytania:

  • Jak aktywizować i pobudzać ludzi do prowadzenia działalności gospodarczej?
  • Czy prywatne firmy są jedynym rozwiązaniem dla rozwoju lokalnego?
  • Jakie znaczenie dla wzmacniania aktywności gospodarczej mogą mieć organizacje pozarządowe działające w sferze pożytku publicznego?
  • Czym jest spółdzielczość socjalna i jakie może mieć znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy?
  • Na ile wykorzystujemy rosnący nurt turystyki historycznej i czy gminy Pogórza Izerskiego i Karkonoszy są przygotowane do takiej formy turystyki?

Konferencja jest podsumowaniem projektu „Kooperatywa Izerska. Szkoła Gospodarki Lokalnej”, dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Program

10 grudnia 2013, Dom kultury w Leśnej

10:30 – rejestracja gości,

11:00 – 11:30

  • Otwarcie konferencji – Jan Surowiec, Burmistrz Leśnej.
  • Wprowadzenie. Gospodarka Społeczna: Aktywizacja społeczna, reintegracja i ożywanie rynku pracy – Szymon Surmacz, koordynator merytoryczny projektu Kooperatywa Izerska.

11:30 – 12:00

Rozwój przedsiębiorczości społecznej i spółdzielczości socjalnej w nowej perspektywie finansowania UE 2014-2020. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – Cezary Miżejewski, Prezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych.

12:00 – 12:30

Marka lokalna – integracja społeczna i rozwój drobnej przedsiębiorczości na przykładzie Skarbca Ducha Gór – Galerii Produktu Lokalnego w Karpaczu – Dorota Goetz, Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór.

12:30 – 13:00

Turystyka historyczna szansą na rozwój lokalny. Przedsiębiorczość społeczna – sposób na angażowanie trzech sektorów we wspólną pracę na rzecz regionu – Anna Jurczyk, Prezes Zarządu „Stowarzyszenia Animacji Lokalnej Arkona”.

13:00 – 13:30

Gospodarka społeczna, metoda na aktywizację społeczną i rozwój lokalny. Wnioski z projektu Kooperatywa Izerska. Szkoła Gospodarki Lokalnej. Raport z badań. – Szymon Surmacz.

13:30 – 14:00 – przerwa na poczęstunek

14:00- 15:00

Gospodarka Społeczna na Pogórzu Izerskim i w Karkonoszach. Wyzwanie czy utopia?

Dyskusja panelowa z udziałem uczestników konferencji i zaproszonych gości: Barbara Ferenc, Dorota Goetz, Cezary Miżejewski, przedstawiciel gminy Leśna, moderacja – Szymon Surmacz

Prelegenci

Barbara Ferenc – Wiceprezes Stowarzyszenia Wolimierz, reprezentantka Sołectwa Wolimierz wyróżnionego nagrodą specjalną w tegorocznym konkursie Odnowa Wsi Dolnośląskiej za zachowanie ładu kulturowego i przestrzennego oraz aktywność społeczną.

Dorota Goetz – Prezes dolnośląskiej sieci LGD oraz Partnerstwa Ducha Gór Autorka wielu innowacyjnych przedsięwzięć i projektów: m.in. streetworker w pracy z młodzieżowymi grupami subkulturowymi, pracy ze starszymi osobami oraz łączenia światów młodego i starszego pokolenia. Pomysłodawczyni wielu projektów dotyczących czerpania inspiracji z tradycji i zapomnianej wiedzy. Autorka projektu społecznego tworzenia marki lokalnej Ducha Gór iSkarbca Ducha Gór – Galerii Produktu Lokalnego, zrzeszającej producentów lokalnych żywności oraz artystów i rzemieślników z okolic Karkonoszy. Zdecydowana zwolenniczka zaangażowania społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, ekonomii i sprawiedliwości społecznej.

Anna Jurczyk – Prezes Zarządu „Stowarzyszenia Animacji Lokalnej Arkona” Z zawodu ekonomistka, z wykształcenia kulturoznawczyni o specjalności animacja kultury; pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej (Centrum Integracji Społecznej, Spółdzielnia Socjalna, Ośrodek Pomocy Społecznej); kierownik projektu innowacyjnego z zakresu ekonomii społecznej, (Stowarzyszenie CAL z Warszawy); członkini Stowarzyszenia IM-PULS; współpracowniczka Psychologicznego Centrum Szkoleniowo-Terpeutycznego; inicjatorka byczyńskiego cyklu świąt słowiańskich; pomysłodawczyni projektów „Noc świętojańska” oraz PERUNICA.

Cezary Miżejewski – działacz spółdzielczy, państwowy, związkowy i polityczny. Od 2002 r. doradca ministra pracy i polityki społecznej, od 2003 r. dyrektor departamentu rynku pracy w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2004–2005 kolejno: podsekretarz stanu we wspomnianym resorcie, następnie w Ministerstwie Polityki Społecznej, wreszcie sekretarz stanu w MPS; był m.in. sekretarzem zespołu przygotowującego Narodową Strategię Integracji Społecznej, koordynował prace nad Krajowym Planem Działań na rzecz Integracji Społecznej oraz Strategią Polityki Społecznej 2007–2013. W latach 2005–2009 radca ministra w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, m.in. autor ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Członek rady programowej Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, członek Rady Ekspertów Społecznych, a następnie członek Komitetu Wykonawczego Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN). Przedstawiciel strony związkowej w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych w Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej. Od listopada 2010 r. przewodniczy Komisji Polityki Społecznej Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Prezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Szymon Surmacz – animator przedsiębiorczości społecznej, szkoleniowiec. Specjalista w zakresie wykorzystywania do celów społecznych: marketingu oraz technik multimedialnych i informatycznych. Współzałożyciel kwartalnika „Nowy Obywatel” oraz współtwórca koncepcji i redaktor czasopisma „JAK robić biznes społeczny”. Wiceprezes Stowarzyszenia „Obywatele Obywatelom”, twórca i dyrektor studia graficznego Kooperatywa.org. Specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw, których głównym celem jest tworzenie zmian społecznych, a nie maksymalizacja zysków właścicieli czy udziałowców.
Współpracuje z kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami socjalnymi w całej Polsce. Popularyzator polskich tradycji spółdzielczych i aktywności społecznej. Członek grupy roboczej ds. edukacji przy Zespole ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (funkcja społeczna). Wykładowca przedmiotów „Komunikacja społeczna” na studiach podyplomowych Ekonomia Społeczna w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej oraz „Zarządzanie podmiotami gospodarki społecznej” na studiach podyplomowych Gospodarka Społeczna w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
Koordynator i pomysłodawca projektu Kooperatywa Izerska i Laboratorium Aktywności Społecznej w Wolimierzu. Mieszkaniec Wolimierza.