Idea

Ludzie współpracują z różnych przyczyn. Nas łączy przekonanie, że jedna z największych ludzkich sił tkwi w skłonności do osiągania osobistej doskonałości (maestrii) i chęci dzielenia się wiedzą i umiejętnościami  z innymi. Taką postawę można odnaleźć w starożytnej mitologii, w działalności spółdzielni, stowarzyszeń i kooperatyw, czy współczesnym ruchu Wolnego Oprogramowania, Open Source czy Wikipedii. Jeśli ideały dzielenia się wiedzą, umiejętnościami czy wolnym czasem są Ci bliskie, potrafisz spontanicznie pomagać innym, ufając, że oni odwdzięczą się tym samym, kiedy ty będziesz potrzebować pomocy, to pierwszy „test” na Kooperatystę masz już za sobą.

Wartości, które mają dla nas znaczenie to:

  • Wolność – autonomia i niezależność podejmowanych decyzji
  • Solidarność i współdziałanie – nasza Wolność nie jest samowolą, nie opiera się na maksymalizacji osobistych korzyści, ale na umiejętności współpracy i dzielenia się w imię realizacji celów całej społeczności
  • Kultywowanie piękna – przyroda i krajobraz są wartością samą w sobie. Zachwyt nad pięknem, które nas otacza jest jednym z silniejszych spajających nas czynników. To stąd wynika chęć prowadzenia zrównoważonej gospodarki i niechęć do „inwestycji” które nie tylko nieodwracalnie mogą zmienić charakter  naszego otoczenia czy wręcz grożą jego degradacją.

Symbolika labiryntu

„Tutaj nie możesz się zgubić. Możesz się odnaleźć”

Rycina, a może malowidło przy wejściu do jaskini gdzieś na łużyckiej ziemi.
Spiralny kształt bez początku i końca. Nieskończona zagadka setek, tysięcy lat naszego współistnienia.

——————————————————————————————————————————

Odnajdujesz w tym siebie? Mieszkasz na Pogórzu Izerskim, albo czujesz się związany z naszym regionem? Dołącz do Kooperatywy Izerskiej

Kooperatywa Izerska

została zainicjowana przez osoby związane ze Stowarzyszeniem Unia Izerska, Stacją Wolimierz oraz Laboratorium Aktywności Społecznej. Mamy nadzieję, że niedługo będzie nas dużo więcej!

Zapraszamy do współpracy stowarzyszenia, przedsiębiorców, sołectwa, fundacje, szkoły i indywidualnych mieszkańców Pogórza Izerskiego. Wszystkich, którzy są otwarci na współpracę i  chcą zwiększać swój wpływ na jakość życia w Izerach.