Szkoła Gospodarki Lokalnej

to pierwszy, namacalny „produkt” naszej Kooperatywy. Dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, możemy przeprowadzić cykl szkoleń i warsztatów, zorganizować i wesprzeć kilka imprez integracyjnych, rozpocząć pracę nad Marką Lokalną. Podczas szkoleń i imprez, możemy się lepiej poznać, zrozumieć swoje potrzeby oraz zaplanować co i w jakiej kolejności powinniśmy robić, żeby osiągnąć stawiane sobie cele.

Szkoła Gospodarki Lokalnej, została wymyślona i zebrana w postaci wniosku o dofinansowanie z PO FIO przez Szymona Surmacza, który pełni funkcję merytorycznego i organizacyjnego kierownika projektu (zobacz kadrę szkoleniową). „Pożywką” dla projektu są wcześniejsze działania Unii Izerskiej i Stacji Wolimierz, ze szczególną rolą Ekomuzeum i lipcowych festiwali na Stacji Wolimierz.

W ramach projektu:

  1. Wyposażymy i odnowimy kawałek Stacji Wolimierz, dzięki czemu można będzie prowadzić tam zajęcia teoretyczne i praktyczne z budowania prostych maszyn z drewna, blachy, puszek itp.
  2. Przeprowadzimy szkolenia z Przedsiębiorczości Społecznej, tworzenia i zarządzania organizacjami społecznymi i spółdzielniami socjalnymi
  3. Przeprowadzimy szkolenia z budowania zespołów, po to by Wasze wiejskie stowarzyszenia i fundacje mogły lepiej i bardziej efektywnie realizować swoje plany
  4. Zorganizujemy warsztaty praktyczne w dwóch blokach tematycznych: żywność i energia
  5. Przygotujemy warsztaty i dyskusje dotyczące Marki Lokalnej, która będzie wspierać działalność gospodarczą artystów, rzemieślników, agroturystyk, producentów żywności i innych przedsiębiorców z Pogórza Izerskiego.
  6. Pomożemy przy organizacji Festiwalu Energii, Dożynkach w Wolimierzu, organizacji Dnia Seniora.

Jeśli chcesz włączyć się w nasze działania, lub dołączyć do grupy osób biorących udział w szkoleniach i warsztatach to napisz do nas lub zadzwoń.

Mamy nadzieję, że dzięki dobrym pomysłom, zaangażowaniu uczestników i pozyskanej dotacji, Szkoła Gospodarki Lokalnej stanie się impulsem do realnych zmian na lepsze, zgodnie z obranym przez nas  kierunkiem rozwoju