Budowanie zespołu

Uczestnicy na spotkaniach poznają zasady pracy zespołowej i odkryją korzyści wynikające z pracy w grupie. Nauczą się metod budowania zespołu, stosowania odpowiedniej komunikacji w zespole, motywowania zespołu, pracy zespołowej. W szczególności jednak skupimy się na miejscu jednostki w zespole, zastanowimy się jak pogodzić osobiste aspiracje i punkt widzenia ze zbiorowym zadowoleniem i sukcesem. Odkryjemy “profile” członków zespołu, metody motywacji oraz przeszkody stojące na drodze do pełnego wykorzystywania potencjału członków zespołu.

Teorię ograniczymy do minimum, a wszystkie metody użyte podczas spotkania będą wciągać uczestników w proces aktywnego odkrywania swojego potencjału jako członka grupy.

Poznamy się bliżej, zintegrujemy. Odstawimy teoretyzowanie na bok, podczas gdy sami uczestnicy spotkań na kilka dni staną się prawdziwym ZESPOŁEM. Dzięki wspólnemu rozwiązywaniu problemów, motywowaniu wyborów, konstruowaniu pomysłów i celebracji sukcesów, lepiej zrozumieją procesy zachodzące w grupie i zdobędą umiejętność sprawniejszego w niej funkcjonowania!

Cele:

  • Przełamywanie wzajemnych lęków i oporów w realizacji wspólnych zadań
  • Zapobieganie konfliktom wynikającym z niewłaściwej komunikacji; rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów;
  • Przełamanie lodów, nawiązanie bliższych relacji, integracja; Rozwijanie komunikacji interpersonalnej wspierającej budowanie spójnego zespołu;
  • Zdiagnozowanie osobistych umiejętności nawiązywania i utrzymywania asertywnych relacji z innymi członkami zespołu;
  • Rozwinięcie umiejętności funkcjonowania w grupie i w zespole;
  • Podejmowanie osobistych i grupowych decyzji celem efektywnego realizowania zadań;
  • Rozwijanie postaw twórczych i kreatywności;
Szkolenie to poprowadzi dla Was Wiktoria Wiktorczyk animatorka kultury, mająca – mimo młodego wieku – duże doświadczenie w budowaniu i motywowaniu zespołów. 

Uwaga

- liczba miejsc ograniczona.

Zapisz się już dzisiaj!

zadzwoń 502 554 352 lub napisz:

szkolenia@kooperatywa.izerska.org

Miejsca i terminy

  • 21-22 czerwca w Przecznicy
  • 15-16 września w Stankowicach
  • październik – Wolimierz

(dokładne daty szkoleń w Stankowicach i Wolimierzu do ustalenia po rekrutacji uczestników)