Przedsiębiorczość społeczna

Przedsiębiorczość społeczna, gospodarka społeczna czy ekonomia społeczna to określenia na coraz silniejszy nurt prowadzenia działalności gospodarczej. W Polsce stowarzyszenia, fundacje  mogą prowadzić działalność odpłatną i gospodarczą, dzięki której mogą realizować swoją misję – działać na rzecz otaczającej ich społeczności. Od paru lat organizacje społeczne mogą też powoływać spółdzielnie socjalne osób prawnych, które z jednej strony zapewniają stałe miejsce pracy dla osób bezrobotnych i wykluczonych na rynku pracy, a z drugiej mogą wspierać i współtworzyć ofertę pożytku publicznego, w tym realizować zadania powierzone przez państwo i samorządy.

Dla mieszkańców Pogórza Izerskiego przygotowaliśmy program, dzięki któremu dowiesz się jak prowadzić i zakładać takie organizacje, tworzyć modele biznesowe łączące działalność społeczną i gospodarczą, budować markę i tworzyć relacje z klientami.

Komu to jest potrzebne?

Zapraszamy przede wszystkim społeczników, osoby, które są przekonane, że praca nie powinna służyć wyłącznie zarabianiu pieniędzy, ale jest też sposobem na samorealizację czy rozwój lokalnej społeczności.

Przedsiębiorczość społeczna to idealna formuła działania dla osób i organizacji, które zajmują się

 • edukacją
 • rozwojem lokalnym
 • wypoczynkiem dzieci i młodzieży
 • kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • przywracaniem zapomnianych tradycji, rzemiosł, zawodów
 • ekologią i ochroną zwierząt oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego
 • wspieraniem osób wykluczonych, niepełnosprawnych
 • i wieloma innymi zagadnieniami…

Stawiamy na praktyczne rozwiązania i dopasowanie przekazywanej wiedzy do potrzeb uczestników szkoleń.

 Szkolenia poprowadzi Szymon Surmacz – wykładowca na studiach podyplomowych Gospodarka Społeczna na Uniwersytecie Warszawskim i Ekonomia Społeczna w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej w Krakowie

Uwaga

– liczba miejsc ograniczona.

Zapisz się już dzisiaj!

zadzwoń 502 554 352 lub napisz:

szkolenia@kooperatywa.izerska.org 

Miejsca i terminy

 • 21-22 czerwca w Przecznicy
 • lipiec – Stankowice
 • sierpień – Wolimierz

(dokładne daty szkoleń w Stankowicach i Wolimierzu do ustalenia po rekrutacji uczestników)